Regulamin wynajęcia placu

Informacje ogólne

Jest możliwość wynajęcia mojego placu szkoleniowego na godziny. 

1. Plac mieści się na ulicy Brzozowy Zagajnik 39 – Choszczówka – TU LINK.

2. Wynajem placu jest możliwy poprzez stronę – CALENDESK

3. Po rezerwacji poproszę o sms pod nr – 506525214. Podam kod do wejścia

Zalety placu:

Mieści się on na Warszawskiej Choszczówce.

 • Dobry dojazd komunikacją i samochodem
 • Na miejscu jest miejsce do zaparkowania
 • Ogrodzony 2000m teren podzielony na 2 oddzielne place po 1000m każdy
 • Teren jest zamknięty – nikt nie powołany tam nie wejdzie
 • Plac ma 3 zamykane wejścia – 2 od strony drogi i 1 od strony lasu
 • Znajduje się przy lesie więc jest cisza i spokój
 • Po treningu można iść na spacer
 • Na terenie znajduje się pomieszczenie na „psie” sprzęty – jest też możliwość wypożyczenia za dopłatą +20 PLN
 • Na placu dostępna jest woda i szarpaki. Można wypożyczyć sobie sprzęty treningowe, maty węchowe czy inne.
 • Posiadam też cały komplet do nauki rally-o -podstawki i znaki – jeśli chcesz skorzystać +20 PLN
 • NOWOŚĆ – jest możliwość wynajmy placu w godzinach po południowych – są dwie lampy solarne, działające na ruch.

Regulamin wynajęcia

 

1. Po wejściu na plac sprawdź, czy nie ma żadnych widocznych uszkodzeń czy nieprawidłowości. Jeśli są, sfotografuj je i zgłoś je niezwłocznie telefonicznie, przed rozpoczęciem swoich zajęć do Eweliny Oleksiak – 506525214

2. Jeśli Twój pies lub pies kursanta zrobi kupę – posprzątaj ją.

3. Jeśli Twój pies lub pies kursanta wykopie dołek – zasyp go.

4. Pilnuj, żeby psy nie niszczyły sztucznej trawy w namiotach.

5. Kontroluj, czy psy nie niszczą sprzętów na placu

6. Jeśli będziesz korzystać z naszych sprzętów (zabawki, podesty etc.) pamiętaj, żeby po zakończeniu zajęć odłożyć je na swoje miejsce, w nienaruszonym stanie.

8. Place są ogrodzone siatką leśną, bez podmurówki. Pilnuj, aby pies nie skakał na siatkę, ani się nie podkopywał. Nie ponosimy odpowiedzialności, w razie ucieczki psa.

9. Po zakończeniu zajęć, przed zamknięciem placu sprawdź, czy nic nie zostało uszkodzone. Jeśli zauważysz uszkodzenie, sfotografuj je i zgłoś je koniecznie telefonicznie do mnie – Ewelina Oleksiak – 506525214

10. Po zakończeniu zajęć i sprawdzeniu terenu zamknij plac i koniecznie daj znać smsem, że skończy.

11. Przebywanie na placu treningowym odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność najemcy. Najemca względem wynajmującego odpowiada za szkody wyrządzone przez kursantów i ich psy.

12. Zabrania się pozostawiania psów na placu bez dozoru opiekuna.

13. Zabrania się przebywania na wybiegu psów chorych, suk w okresie rui, szczeniaków poniżej 3 miesiąca życia. Psy powinny mieć aktualne szczepienia a opiekun zaświadczenie o tym.

14. Korzystanie z urządzeń na terenie wybiegu dla psów musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

15. Zabrania się używania narzędzi, które mają wywoływać strach, w tym krzyk, uderzenia, szarpanie, używanie kolczatek, dławików, łańcuszków zaciskowych, obroży elektrycznych. Niedozwolone są wszelkie objawy przemocy względem osób i zwierząt.

16. Na terenie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz palenia papierosów, zaśmiecania (w tym pozostawiania resztek jedzenia, łupek słonecznika etc.), przebywania osób nietrzeźwych oraz będących pod wpływem substancji psychoaktywnych, palenia ognisk, używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych, niszczenia roślinności, zakłócania spokoju i porządku publicznego.

17. Na terenie można przebywać wyłączenie w celu związanym z treningiem psów.

18. Korzystanie z placu treningowego odbywa się na podstawie rezerwacji i regulaminu najmu, który jest dostępny na tej stronie.

Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady odpłatnego udostępniania oraz korzystania z placów szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie, przy ul. Brzozowy Zagajnik 39, do których tytuł prawny – umożliwiający ich wynajmowanie – posiada: Ewelina Oleksiak prowadzący działalność gospodarczą pod PsiLuz Ewelina Oleksiak, pod adresem: ul. Berensona 12e/101, 03-287 Warszawa, NIP 524 249 65 85, email: psiluz.behawiorysta@gmail.com 

Niniejszy Regulamin obowiązuje w pełni wszystkich Najemców i Uczestników. Place szkoleniowe są przeznaczone na/do prowadzenia treningów posłuszeństwa, sztuczek, prowadzenia konsultacji indywidualnych, konsultacji behawioralnych. Place szkoleniowe nie są przystosowane do trenowania agility czy innych dyscyplin, gdzie potrzebny jest precyzyjnie równy i pozbawiony dodatkowych przeszkód teren. 

PsiLuz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta lub osoby przebywające na placu szkoleniowym. Place szkoleniowe mogą być wynajmowanie jedynie przez osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18 r. ż. mogą przebywać na placu tylko pod ścisłym nadzorem osób pełnoletnich. Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania placów treningowych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu bez pisemnej zgody firmy PsiLuz

Osoby wynajmujące place szkoleniowe są zobowiązana do punktualnego rozpoczęcia i kończenia treningów / konsultacji. Za bezpieczeństwo uczestników treningów i konsultacji odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba, która wynajmuje plac. Psiluz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym osobowe i majątkowe, wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem treningów oraz konsultacji na placach szkoleniowych. Obowiązkiem osoby wynajmującej plac jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych. PsiLuz nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie. 

Obowiązuje regulamin korzystania z placu. Wszystkie sprzęty znajdujące się na terenie placów należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem z zachowaniem wymaganej ostrożności oraz przepisów bhp i ppoż. Osoba, która wynajmuje plac ma obowiązek posprzątać nieczystości pozostawione przez psy oraz pozostawić plac w stanie nienaruszonym. Osoba, która wynajmuje plac jest odpowiedzialna za zachowanie psa na terenie wybiegu oraz za wyrządzone przez niego szkody. W przypadku naruszenia regulaminu korzystania z placu lub regulaminu najmu PsiLuz może dochodzić od najemcy pełnego odszkodowania za poniesioną szkodę jak również może odmówić udostępnienia mu placu treningowego.

 

ZASADY REZERWACJI I NAJMU – jak zarezerwować

 

Rezerwacji dokonuje się poprzez https://psiluz.calendesk.net/wynajem-placu – należy wybrać i opłacić pożądaną przez siebie datę rezerwacji.Kod do odbioru kluczy zostanie podany do wiadomości sms po opłaceniu rezerwacji. 

Cennik: 80 zł za jedną, pełną godzinę zegarową.Odwoływanie rezerwacji jest możliwe – do 7 dni przed terminem – bezpłatne – do 2 dni przed terminem – opłata 50% Istnieje możliwość przedłużenia godzin najmu placu po uprzednim poinformowaniu Eweliny Oleksiak (506525214) i po udzieleniu przez nią zgody na wydłużenie wynajmu placu. Opłata wynosi 80 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Jednocześnie PsiLuz zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie wynajmu. PsiLuz nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez Najemcę metody treningowe, program, przebieg i merytoryczną zawartość treningów / konsultacji, jednak nie może ona naruszać postanowień regulaminu korzystania z placu. 

Osoba, która wynajmuje plac odpowiada za zaproszone przez siebie osoby towarzyszące, a także za wszelkie wyrządzone przez nie szkody. Wszelkie zauważone uszkodzenia i nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać do Ewelina Oleksiak – 506525214

PsiLuz ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji bez podania powodu i bez prawa do dodatkowej rekompensaty najemcy. W takim przypadku PsiLuz jest zobowiązany tylko do zwrotu otrzymanej przedpłaty za najem placu. PsiLuz zastrzega sobie prawo odmowy udostępnienia placów treningowych Najemcom, którzy wcześniej dopuścili się naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. WS zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, PsiLuz udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej.

 

Klauzula RODO 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez PsiLuz Ewelina Oleksiak, Berensona 12e/101. 03-287 Warszawa, NIP 524 249 6585. Dane kontaktowe – psiluz.behawiorysta@gmail.com

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez Administratora w celu: udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), podjęcia czynności w celu zawarcia umowy najmu placu z PsiLuz Ewelina Oleksiak w przypadku, jeśli jest Pani/Pan potencjalnym klientem lub potencjalnym kontrahentem PsiLuz Ewelina Oleksiak. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu skojarzenie i zawarcie umowy z kontrahentem PsiLuz Ewelina Oleksiak w przypadku, jeśli jest Pan/ Pani jego potencjalnym klientem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania przed zawarciem umowy w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy z kontrahentem PsiLuz Ewelina Oleksiak. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Wojtków szkolenia s.c. lub ich kontrahenta, w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem/kontrahentem PsiLuz Ewelina Oleksiak lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta PsiLuz Ewelina Oleksiak. – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy, kontrahenci oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość, a w po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w zakresie zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednakże należy mieć świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres administratora, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń.